Contact Us
No. 1-17, Sec. 2, Da Hsueh Rd., Shoufeng, Hualien 97401,Taiwan, R.O.C.
Phone:+886-3-8635252
Fax:+886-3-8635250
Email: chass@mail.ndhu.edu.tw